Inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld voor onze scouts bedraagt 50 euro voor het eerste kind en 47 euro vanaf het tweede kind. Dit kan u storten op het rekeningnummer van onze groep: BE97 1450 5530 8449.

We weten dat de prijs van een jaar zeescouts voor uw kind(eren) een belangrijke hap uit uw gezinsbudget kan zijn. We denken aan het jaarlijkse lidgeld, maar ook de weekends en kampen, de jaarlijkse dia-avond, … Maar we vinden ook dat dit voor niemand een reden mag zijn om thuis te blijven!

We doen met onze leidingsploeg ons uiterste best om de kosten voor iedereen zo laag mogelijk te houden. Als voor iemand de kosten toch te hoog zijn, dan doen we ons best om hiervoor extra oplossingen te zoeken. Heb je hierover vragen spreek dan gerust de leiding van uw zoon/dochter aan. Zij staat open voor vragen en gaan altijd vertrouwelijk om met informatie. Samen kunnen we dan naar de beste oplossing zoeken. Hieronder vindt u nog enkele interessante tips omtrent het lidgeld, we hopen op die manier iedereen een eerlijke kans te geven op een scoutsavontuur. 

Katrijn, Elio en Katlijn


Verminderd lidgeld

We vragen jaarlijks om voor elk kind lidgeld te betalen. Dankzij dit bedrag is uw zoon/dochter verzekerd tijdens scoutsactiviteiten. Een ander deel van dit bedrag gaat naar het maken en verzenden van de tijdschriften voor leiding en leden, en de algemene werkingskosten.

We begrijpen dat dit lidgeld voor u misschien een groot bedrag is om te betalen. Wij hebben de mogelijkheid om hierop een korting te bieden, voor wie dit echt nodig heeft. Spreek hiervoor simpelweg Maren aan of stuur een mailtje naar marenvyncke@hotmail.com


Voordelen bij ziekenfondsen

Mutualiteiten dragen vaak ook bij aan de kosten van hobby's van uw kinderen. Welke voordelen dit precies zijn, hangt af van bij welk ziekenfonds u bent.

Ga gerust langs bij het lokale kantoor van uw mutualiteit en vraag na op welke voordelen u recht hebt.


Belastingsvoordelen

De kostprijs voor kampen en weekends van alle kinderen jonger dan 12 jaar, kan door middel van een fiscaal attest afgetrokken worden van de belastingen.

Hiervoor moet de groepsleiding het ‘Attest inzake uitgaven voor de opvang van kinderen’ invullen en aan u bezorgen. U moet dit formulier dan bij uw belastingaangifte voegen. Als u dit formulier nog niet gekregen heeft van de leiding, vraag hen er dan tijdig naar. Meer info: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/files/paginas/actie/kamp_of_weekend/regels_en_afspraken/kamp_of_weekend_fiscaal_aftrekbaar/2010.05.17_fiscale_aftrekbaarheid.pdf